Korets årsplan 2017-2018, oppdateringer skjer fortløpende...

Uke

Dato

Kl.

Arrangement

Hvor

Hvem

34 24.august 19:30 Første øvelse etter sommeren Søreide kirke Alle
36 10.september 11:00 Gudstjenestesang Søreide kirke Alle
39 29.sep – 1.okt Helg Konsertturné Sunnmøre Alle
40 5.oktober 19:30 Allmøte Søreide kirke Alle
41     Høstferie    
42 21.oktober 10:00  Øvingshelg Fyllingsdalen kirke Alle
42 22.oktober 11:00 Radiogudstjeneste Fyllingsdalen kirke Alle
42 22.oktober 12:30 Øvingshelg Sælen kirke  Alle
48 27.november 17:30 Institusjonssang Odinsvei sykehjem Kor 2
49 7.desember 19:00 Generalprøve julekonsert Skjold kirke Alle
49 9.desember 19:00 Julefest   Påmeldte
50 17.desember 18:00 Julekonsert 1 Skjold kirke Alle
50 17.desember 20:30 Julekonsert 2 Skjold kirke Alle
51 21.desember 20:00 Julekonsert 3 Bergen domkirke Alle
52     Juleferie    
2 11.januar 19:30 Første øvelse etter nyttår Søreide kirke Alle
2 14.januar   Korforbundets nyttårskonsert   Alle
7 8.februar 19:00 Årsmøte Søreide kirke Alle
7 9.februar 18:00 Korseminar Søreide kirke Alle
7 10.februar 10:00 Korseminar Søreide kirke Alle
9     Vinterferie    
      Institusjonssang   Kor 1
13     Påskeferie    
14 8.april 19:00 Salmekveld (jubileum) Skjold kirke Alle
20 22.mai 19:00 Festspill på Søreide Søreide kirke Alle
23 10.juni 19:00 Sommerkonsert   Alle
24 14.juni   Sommeravslutning   Påmeldte
      Sommerferie    

44