Korets årsplan 2018, oppdateringer skjer fortløpende...

Uke

Dato

Kl.

Arrangement

Hvor

Hvem

52     Juleferie    
2 11.januar 19:30 Første øvelse etter nyttår Søreide kirke Alle
2 14.januar  18:00 Korforbundets nyttårskonsert  Søreide kirke Alle
6 8.februar 19:00 Årsmøte Søreide kirke Alle
6 9.februar 18:00 Korseminar Søreide kirke Alle
6 10.februar 10:00 Korseminar Søreide kirke Alle
8 22.februar 19:00 Minnemarkering for trafikkdrepte Korskirken Alle
9     Vinterferie    
 11     Institusjonssang   Kor 1
13     Påskeferie    
14 8.april 19:00 Salmekveld (jubileum) Skjold kirke Alle
20 22.mai 19:00 Festspill på Søreide Søreide kirke Alle
23 10.juni 19:00 Sommerkonsert   Alle
24 14.juni   Sommeravslutning   Påmeldte
      Sommerferie    

44