Korets årsplan 2017, oppdateringer skjer fortløpende...

Uke

Dato

Kl.

Arrangement

Hvor

Hvem

1 5.januar 19:30 Første øvelse etter nyttår Søreide kirke Alle
2 15.januar 11:00 Gudstjenestesang Birkeland kirke Alle
2 15.januar 18:00 Korforbundets nyttårskonsert Bergen domkirke Alle
3 19.januar 19:00 "Ettertankens dag" Korskirken Alle
6 12.februar 18:00 Reformasjonsjubileum Nygård kirke Alle
7 16.februar 19:00 Årsmøte Søreide kirke Alle
9     Vinterferie    
10 12.mars 11:00 Radiogudstjeneste Fyllingsdalen kirke Alle
11 14.mars 17:30 Institusjonssang Metodistenes Alders-
og sykehjem
Kor 1
15     Påskeferie    
17 27.april 21:00 Minikonsert med studentkoret Aks Søreide kirke Alle
18 2.mai 19:30 Ekstraøvelse Søreide kirke Frivillig
18 4.mai 19:30 Konsert med "Herr & Fru" Bergen domkirke Alle
20 21.mai 19:00 Festspill på Søreide Søreide kirke Alle
23 9.-11.juni  Helg Seminarhelg m/PROTS NLA/Skjold Alle
23 11.juni  19:00 Sommerkonsert Skjold kirke Alle
24 15.juni  19:00 Sommeravslutning Privat  Påmeldte
      Sommerferie    
34 24.august 19:30 Første øvelse etter sommeren Søreide kirke Alle
36 10.september 11:00 Gudstjenestesang Søreide kirke Alle
39 29.sep – 1.okt Helg Konsertturné Sunnmøre Alle
40 5.oktober 19:30 Allmøte Søreide kirke Alle
41      Høstferie    
 42 21.oktober 10:00  Øvingshelg Fyllingdalen kirke Alle
42 22.oktober 11:00 Radiogudstjeneste Fyllingsdalen kirke Alle
42 22.oktober 13:00 Øvingshelg Fyllingsdalen kirke  Alle
45 6.november 17:30 Institusjonssang Odinsvei sykehjem Kor 2
49 7.desember 19:00 Generalprøve julekonsert Skjold kirke Alle
49 9.desember 19:00 Julefest   Påmeldte
50 17.desember 18:00 Julekonsert 1 Skjold kirke Alle
50 17.desember 20:30 Julekonsert 2 Skjold kirke Alle
51 21.desember 20:00 Julekonsert 3 Bergen domkirke Alle
52     Juleferie    

44