Korets årsplan 2018, oppdateringer skjer fortløpende...

Uke

Dato

Kl.

Arrangement

Hvor

Hvem

2 11.januar 19:30 Første øvelse etter nyttår Søreide kirke Alle
2 14.januar  18:00 Korforbundets nyttårskonsert  Søreide kirke Alle
6 8.februar 19:00 Årsmøte Søreide kirke Alle
6 9.februar 18:00 Korseminar Søreide kirke Alle
6 10.februar 10:00 Korseminar Søreide kirke Alle
8 22.februar 19:00 Minnemarkering for trafikkdrepte Korskirken Alle
9     Vinterferie    
 11 13.mars 17:30 Institusjonssang  Skjoldtunet sykehjem Kor 1
13     Påskeferie    
14 8.april 19:30 Salmekveld (jubileum) Skjold kirke Alle
20 22.mai 19:00 Festspill på Søreide Søreide kirke Alle
23 10.juni 19:00 Sommerkonsert Søreide kirke  Alle
24 14.juni 19:30  Sommeravslutning Privat  Påmeldte
      Sommerferie    
35 30.august 19:30 Første øvelse etter sommeren Søreide kirke Alle
36 7.-9.september   Korweekend Geilo Påmeldte
36 8.september 18:00 Konsert Geilo kulturkyrkje Påmeldte
37 13.september 19:30 Allmøte Søreide kirke Alle
42 20-21.oktober   Øvingshelg Søreide kirke  Alle
42 21.oktober 11:00 Gudstjenestesang Søreide kirke Alle
44 29.oktober 17:30 Institusjonssang   Kor 2
48 1.desember 19:00 Julefest   Påmeldte
50 16.desember 18:00 Julekonsert Skjold kirke Alle
50 16.desember 20:30 Julekonsert Skjold kirke Alle
51 20.dsember 20:00 Julekonsert Bergen domkirke Alle
52     Juleferie    

44