Sola Fide drar på jubileumsturne til Lofoten  

Fredag 21. juni kl 18 holder vi konsert i Svolvær kirke.
Søndag 23. juni deltar vi under gudstjenesten i Skrova bedehus.
Mandag 24. juni arrangerer vi felles konsert med Salig Blanding i Borge kirke kl 19.
Du er hjertelig velkommen dersom du er i området!

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre perlevenner en deilig sommer!