Sola Fide

21. oktober deltar vi på gudstjeneste i Søreide kirke

29. oktober er det institusjonssang på Slettemarken sykehjem

Julekonsertene i år blir 16. desember i Skjold kirke og 20. desember i Bergen domkirke

Følg oss gjennom høsten 2018!