Sola Fide

Første øvelse etter sommerferien blir 30. august.

Helgen 7. - 9. september planlegger vi en helgetur (detaljer kommer).

21. oktober deltar vi på gudstjeneste i Søreide kirke.

Julekonsertene i år blir 16. desember i Skjold kirke og 20. desember i Bergen domkirke.

Følg oss gjennom høsten 2018!