Sola Fide

Våren starter tradisjonen tro med deltagelse på nyttårskonsert i Søreide kirke 14. januar kl. 18:00.

Vi har seminarhelg med Thomas Caplin 9. og 10. februar, og da legger vi grunnlaget for mye av årets repertoar.

22. februar deltar vi på Minnemarkeringen for trafikkdrepte i Hordaland. Korskirken kl. 19:00.

13. mars holder en del av koret minikonsert for beboere, pårørende og ansatte ved Skjoldtunet Sykehjem kl. 17:30.

8. april deltar vi på salmekveld i forbindelse med Skjold kirkes 20-års jubileum, og vi blir også med på Festpill på Søreide 22. mai i god tradisjon.

10. juni planlegger vi sommerkonsert i Søreide kirke kl. 19.

Følg oss gjennom våren 2018!