I forbindelse med Sola Fide sitt besøk i Turku sammen med representanter fra vennskapsmenigheter i Bergen, laget Eli-Johanne Rønnekleiv et fint oppslag i menighetsbladet.

Turku i Refleks

Vennskapssamarbeidet mellom Bergen og Turku (Åbo) i Finland er i utvikling.

I september 2013 var NOVA, domkoret i Turku, på besøk i Bergen. Blant annet hadde de en konsert i Søreide kirke sammen med Sola Fide. Domkantor Jukka Pietilä inviterte sporenstreks Sola Fide til Turku, og nå i februar var tiden kommet. Sola Fide fikk opplevelsen av å synge i den storslåtte domkirken med en uvant, men fantastisk flott akustikk både med egen konsert og i søndagsgudstjenesten.

I tillegg hadde Sola Fide et hyggelig samarbeid med de to korene Brahe Djäknar og Florakören som resulterte i en spennende konsert i Sibeliusmuseet.

Den kulturelle utvekslingen mellom kirker i Turku og Bergen er altså godt i gang. Utveksling om ungdomsarbeid er neste punkt, derfor var også noen medarbeidere fra Søreide kirke og Bergen domkirke med på denne turen. Vi hadde et møte med finske medarbeidere om ungdomsarbeid, og fikk oppleve solid konfirmantundervisning og konfirmantleir.

Vi møtte alle stor gjestfrihet og varme - til og med et raust kveldsmåltid hadde våre finske venner i NOVA stelt i stand for oss alle sammen. Vi gleder oss til neste møtepunkt!