Reformasjonen

Luther kom fram til tre områder der han mente den katolske kirken og paven tok feil når det gjaldt spørsmålet om frelse. Han formulerte tre viktige prinsipper, som han mente gjaldt for en kristen i forhold til Gud. Disse tre prinsippene var:

1. Bibelen alene

Bibelen alene er Guds ord til menneskene. Andre religiøse skrifter har ikke like stor betydning. Den katolske kirken mente at også andre kirkelige skrifter enn Bibelen skulle tillegges vekt.

2. Nåden alene

Det er bare Gud som kan tilgi menneskene. Guds nåde er gratis, en gave, og ikke noe en kan kjøpe seg til. Avlatsbrev, som den katolske kirken solgte på den tiden, var ikke til noen hjelp når det gjaldt frelsen. Frelsen går ikke gjennom presten og kirken.

3. Troen alene

Det eneste som gjør menneskene til Guds barn, er troen på Jesus. Selv troen er også en gave fra Gud. Bare gjennom tro kan man oppnå frelse, bli godtatt av Gud. Gjerninger er underordnet. Man skal selvfølgelig prøve å leve etter Guds bud, men det er troen alene som er avgjørende. Reformasjonen førte til at den katolske kirken ble splittet. Fra en side er det snakk om en todeling med Den romersk -katolske kirken på den ene siden, og de evangelisk -protestantiske kirkene på den andre. Men de protestantiske kirkene vokste fra starten av som ulike kristne kirker/ trossamfunn. Derfor kan en også si at reformasjonen førte til en "mangedeling" av den katolske kirken i flere ulike kirker og trossamfunn.