Sola Fide er et blandakor/kammerkor som holder til i Fana like syd for Bergen. Vi teller ca. 40 medlemmer i alderen 40 - 75 år som ledes av dirigenten vår Janicke Damm Rusti. Hun er en engasjert, inspirerende og meget musikalsk leder. Vi har et variert repertoar med mange unike korarrangementer. De siste årene har vi sunget alt fra tradisjonelle salmer til nyere populærmusikk. Vi kan nevne negro spirituals, folkeviser, musikaler, barbershop, klassisk kirkemusikk, osv. Som navnet sier (Sola Fide er latin, og betyr "troen alene ") har vi vår plattform i kristen sang og musikk. Sola Fide er medlem av Norges korforbund, Hordaland.

Koret ble stiftet i 1989, og har Søreide kirke som sitt faste øvingslokale. Sola Fide er prosti-kor i Fana prosti, og deltar på gudstjenester og andre arrangementer i prostiets kirker. Koret holder årlig større vår- og høstkonserter, gjerne med instrumental­innslag eller lignende fra inviterte gjester, og hvert år avsluttes med julekonserter i Skjold kirke og Bergen domkirke. I tillegg kommer ulike sangoppdrag der koret blir bedt om å delta på forskjellige arrangementer, opptredener på institusjoner, gudstjenester osv.

Sola Fide drar jevnlig på konsertturneer til andre Hordalandskommuner, og da samarbeider vi gjerne med lokale musikalske krefter; blant annet elever fra kulturskolene. Disse konsertturneene blir støttet av Hordaland Fylkeskommune.

Til nå har koret gitt ut tre CD'er. Den første Mixtum Compositum i 2002, deretter juleplaten Himmeldiamanten i 2005, og den ferskeste platen Til stede i 2011.

Sola Fide har deltatt i korkonkurranser i både innland og utland, se Sola Fide i korkonkurranser for detaljer.

Kontakt vår leder eller dirigent for mer informasjon.