Bestilling av CD
Stilling:
CD-salgsansvarlig
Adresse:
1
Mobil:
+47 472 60 431
Send en e-post
(valgfritt)
Diverse informasjon:
Fyll ut for å bestille CD'er. Husk å oppgi telefonnr og adresse i meldingsfeltet, samt hvilke(n) CD og hvor mange som skal sendes. Porto kommer i tillegg til CD-pris. SMS-bestilling kan alternativt brukes.