Bestilling av CD
Stilling:
CD-salgsansvarlig
Adresse:
1
Mobil:
+47 472 60 431
Diverse informasjon:

Send SMS for å bestille CD'er. Husk å oppgi telefonnr og adresse, samt hvilke(n) CD og hvor mange som skal sendes. Porto kommer i tillegg til CD-pris.