Til stedeÅ være til stede i musikken, både som utøver og tilhører, gjør noe med oss mennesker. Det å kunne

...

Søndag 13.juni avsluttet Sola Fide den musikalske aktiviteten dette semestret med konserten

...


13.juni, kl 20.00 i Søreide kirke
, har du sjansen til å få høre nyskrevet, norsk kormusikk

...

I tillegg å fokusere på å være et konsertkor som vil gi publikum en spesiell opplevelse, har Sola

...

We are a 40-member choir for mixed voices under the direction of Janicke Damm Rusti.

Sola Fide perform

...