Reformasjonen

Luther kom fram til tre områder der han mente den katolske kirken og paven tok feil

...

Sola Fide er et blandakor/kammerkor som holder til i Fana like syd for Bergen. Koret startet opp i

...

Sola Fide har fått eget domene, og nye hjemmesider. Her vil vi publisere små og store nyheter om

...

Sola Fide er et blandakor/kammerkor som holder til i Fana like syd for Bergen. Vi teller ca. 40

...