Søndag 13.juni avsluttet Sola Fide den musikalske aktiviteten dette semestret med konserten

...


13.juni, kl 20.00 i Søreide kirke
, har du sjansen til å få høre nyskrevet, norsk kormusikk

...

I tillegg å fokusere på å være et konsertkor som vil gi publikum en spesiell opplevelse, har Sola

...

We are a 40-member choir for mixed voices under the direction of Janicke Damm Rusti.

Sola Fide perform

...

Reformasjonen

Luther kom fram til tre områder der han mente den katolske kirken og paven tok feil

...